Gecgp d.o.o.
  • Telefon: 051-508-196
    Fax: 051-508-197
  • Email:
    gecgp@gecgp.hr
  • Lučička cesta 3
    Lučice, Delnice
Natrag

10 godina uspješnog poslovanja

Poštovani poslovni partneri,

Izuzetna nam je čast objaviti Vam da poduzeće Gec GP d.o.o. u srpnju slavi 10 godina uspješnog poslovanja koje ne bi bilo moguće bez Vas, naših dragih poslovnih partnera.

Nadamo se da ćemo stečenim iskustvom i dokazano kvalitetnim poslovanjem uz Vašu pomoć i dalje ostvarivati dobre kontakte, odlične poslovne rezultate i graditi kvalitetan partnerski odnos.10 godina