Gecgp d.o.o.
  • Telefon: 051-508-196
    Fax: 051-508-197
  • Email:
    gecgp@gecgp.hr
  • Lučička cesta 3
    Lučice, Delnice

Certifikati

FSC® CERTIFIKAT

FSC® (Forest Stewardship Council)® akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Cilj FSC® certifikata je promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima poštivanjem općepriznatih standarda. Osnovni cilj izdavanja FSC® certifikata je osiguravanje održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati, makar platili i više, proizvode koji potiču iz šuma kojima se trajno gospodari na održiv način, nego proizvode čije porijeklo nije dokazano.

Certificiranjem lanca prerade drva, proizvodi hrvatske drvne industrije postaju i svjetski konkurentni, pa ovaj certifikat postaje svojevrsna putovnica drvnim proizvodima za pristup međunarodnim tržištima.

Pilana GEC GP d.o.o. Delnice posjeduje FSC® certifikat kojim garantira kupcima da proizvodnja i prerada imaju vezu sa FSC® načelima, odnosno brigom kako je drvo došlo iz šuma kojima se gospodari na održivi način.

cats1