Gecgp d.o.o.
  • Telefon: 051-508-196
    Fax: 051-508-197
  • Email:
    gecgp@gecgp.hr
  • Lučička cesta 3
    Lučice, Delnice

Građa

Lamperiju izrađujemo od jele, smreke, ariša ili borovine. Debljine su 11, 13, 20 i 40 mm, širine od 60 do 140 mm, dužine do 6 metara. Sortirana je u dvije klase (1. klasa i B klasa). Brodski pod izrađujemo od jele,smreke,ariša. Debljine su 20 i 40 mm, širine od 90 do 140 mm, a dužine do 6 metara. Sortirani je u dvije klase (1. klasa i B klasa).

Grede

gecgp_krovista

Daske

gecgp_daske