Natrag

Projekt GO2- Green Oasys of business- završetak projekta

Održali smo Closure event u sklopu projekta Go2- Green Oasys of business i tako priveli projekt prema kraju. Projekt je podržan sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia.