Gecgp d.o.o.
  • Telefon: 051-508-196
    Fax: 051-508-197
  • Email:
    gecgp@gecgp.hr
  • Lučička cesta 3
    Lučice, Delnice
Natrag

Sunčana elektrana puštena u pogon

Puštena u pogon Sunčana elektrana Irena Andlar 17 kw – na krovu kuće u Plešcima.