Gecgp d.o.o.
  • Telefon: 051-508-196
    Fax: 051-508-197
  • Email:
    gecgp@gecgp.hr
  • Lučička cesta 3
    Lučice, Delnice

O NAMA

Poduzeće Gec GP d.o.o. Plešce osnovano je 01.07.2006 godine s osnovnom djelatnosti prerada drva i izrada drvenih elemenata. Djelatnost prerade drva u početku obavljali smo u više godina napuštenoj pilani Malom selu kod Crnog luga, a novu lokaciju smo pronašli u Poslovnoj zoni Lučice u Delnicama gdje ćemo i dalje razvijati našu buduću proizvodnju.

Pročitaj više

FSC® CERTIFIKAT

FSC (Forest Stewardship Council)® akreditirana certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Cilj FSC® certifikata je promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja svjetskim šumskim resursima poštivanjem općepriznatih standarda..

Osnovni cilj izdavanja FSC® certifikata je osiguravanje održivog razvoja u gospodarenju šumama s idejom da će potrošači radije kupovati, makar platili i više, proizvode koji potiču iz šuma kojima se potrajno gospodari na održiv način, nego proizvode čije porijeklo nije dokazano..

Pročitaj više

Novosti

10 godina uspješnog poslovanja

Poštovani poslovni partneri, Izuzetna nam je čast objaviti Vam da poduzeće Gec GP d.o.o. u srpnju slavi 10 godina uspješnog poslovanja koje ne bi bilo moguće bez Vas, naših dragih poslovnih partnera. Nadamo se da ćemo stečenim iskustvom i dokazano kvalitetnim poslovanjem uz Vašu pomoć i dalje ostvarivati dobre kontakte, odlične poslovne rezultate i graditi […]

GEC d.o.o: Tradicija prerade plastičnih masa i projekti OIE

Plešce, 13. travnja 2012. – Među najznačajnijim gospodarskim subjektima ne samo u dolini Čabranke već i na cijelom području grada Čabra svakako se nalazi poduzeće GEC d.o.o. Plešce specijalizirano za izradu plastične ambalaže s tradicijom preko 40 godina u preradi plastičnih masa. Osnovna djelatnost je izrada plastične ambalaže od LDPE materijala, a obuhvaća sve vrste […]